<

  Tuyển Dụng
1 .

Nhân Viên Kinh Doanh - ( 25-09-2014 )

2 .

Trưởng bộ phận hỗ trợ kinh doanh - ( 25-09-2014 )

3 .

Nhân Viên Tiếp Tân - ( 15-01-2015 )

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Ms.Ngươn 090.9567.758

Ms.Thắm 090.9315.053

Ms.Kế 090.9022.797

Công ty TNHH Sắt thép Ngọc Biển

Công ty TNHH Ngọc Biển

DNTN Thương mại - Sản xuất Hoa Biển

http://www.ngocbien.com/